Til innhold

Helge Homb

I venstre føler jeg meg blant likemenn. Kloke folk som søker kunnskap før man konkluderer. Jeg sitter ikke på fasiten, men i meningsbrytningens kaos finner vi løsningen.

For meg handler det hovedsakelig om:

  1. Kunnskap/ forskning må trumfe følelser i politikken.
  2. Vi er avhengig av naturen for å kunne leve, allikevel tapet ofte naturen mot profitt.
  3. Hvis vi ikke opprettholder og ivaretar klodens økosystemer er det jevngodt med et kollektivt selvmord.