Til innhold

Hilde Henriksen

Hilde Henriksen

Brenn for at kommunen skal yte gode omsorgtenester og for oppvekstvilkåra for barn og unge: Gode skular og barnehagar, og trygge skulevegar.

Eg er fødd 1953 i Herøy kommune på Sunnmøre.

Flytta til Eid i 1979 og har jobba som bioingenør på sjukehust sidan då.

Er oppteken av at kommuna skal yta gode omsorgtjenester og at ein i tillegg til å byggja nytt omsorgsenter, satsar på heimebasert omsorg og omsorgsbustader.

Er og oppteken av oppvekstvilkåra for barn og unge- gode skular og barnehagar, samt sikre gode skulevegar for alle.