Til innhold

Hilmar Eliasson

Hilmar Eliasson er Kinn Venstres lokallagsleder og siden 2023 gruppeleder og del av kommunens politiske ledergruppe. Han er 1. vara til kommunestyret i perioden 2023-2027. I perioden 2023-2027 er Hilmar leder i Kinn kommunes oppvekst- og kulturutvalg.

I 2019-2023 var han medlem av Kinn kommunestyre, 3. vara til formannskapet og 2. nestleder i helse-, sosial- og omsorgsutvalget. Han er 1. vara til styret i Origod AS.

Hilmar Eliasson var bystyrerepresentant i Flora kommune fra 2011 til 2019 . Han var like lenge medlem av planutvalget og klagenemnden i kommunen, og fra 2015 til 2019 var han 1. vararepresentant til formannskapet. Han var også vara til fellesnemnden for nye Kinn kommune og nestleder for Venstres bystyregruppe i Flora. Ved valget i 2019 var han Kinn Venstres 6. kandidat. Fra 2019-2020 var han medlem av oppvekst- og kulturutvalget i Kinn kommune.

Hilmar er utdannet ingeniør innen VVS- og energiteknikk og arbeider i iVest Consult AS i Florø, der han er avdelingsleder for tekniske fagområder. Energibruk, gjenvinning, klima- og miljørelaterte spørsmål og det grønne skifte er derfor viktige kjernesaker for han. Dette gjelder også utvikling av byrom som Florø og Måløy.

I tillegg har Hilmar alltid vært engasjert i Frivillig arbeid for barn og unge. Spesielt innen fotball der han vært mangeårig trener (både i Bergen og Florø) og innen korpsmusikk som styreleder/medlem i 5 år.

Hilmar har 4 barn og har gjennom diss deltatt aktivt som foreldrerepresentant, medlem FAU og SU, i skolen i Florø gjennom mange år.

Innen foreningsarbeid har han også vært svært aktiv og som medlem i Lions var han med å lage i stand St.Hans Bål på Rota i mange år, som er en viktig kulturbegivenhet i Florø. Lions var og initiativtaker til Blås Grønt aksjonen ved Flora ungdomsskule.

Hilmar mottok i 2009 Sogn og Fjordane fotballkrets sin Blå Diplom for sin innsats innen fotballen.

I 2022 fullførte Hilmar Kommunikasjonsrådgiverstudiet ved Høgskolen i Innlandet.

Hilmar Eliasson bygger St.Hans-bål på Rota, en viktig sommertradisjon i Florø.
Hilmar Eliasson har alltid vært engasjert i frivillig arbeid for barn og unge. Her bærer han fanen for Floraskulen Brassband på 17. mai, der han lenge var styreleder.