Til innhold
Foto: Jacob Nødseth

Ein moderne kommune som unge vil flytte til.

Kinn Venstre

1. januar 2020 ble Flora kommune og Vågsøy kommune til nye Kinn kommune. Kinn Venstre er Venstre sitt lokallag i den nye kommunen. Vi er opptatt av å løfte lokale saker som er viktige for folk flest. Vi trenger en kommune som spiller på lag med driftige lokalsamfunn og bedrifter som vil gripe muligheter og skape verdier. Vi vil gjøre våre to “gamle” kommuner til èn enda bedre kommune – og trenger din hjelp for å få det til. Vi ser lyst på fremtiden med en ny og offensiv kommune i et nytt og større fylke, Vestland.

Ved kommunevalget høsten 2019 fikk Kinn Venstre 10,1 % og fire representanter i kommunestyret. Ved valget i 2019 var vi 14. beste kommune for Venstre, og beste bykommune. Vi er nest største lokallag i Vestland Venstre. Hilmar Eliasson er lokallagsleder og Jacob Nødseth er gruppeleder og medlem av formannskapet.

I august 2020 inngikk Venstre en forpliktende politisk samarbeidsavtale med Høyre og Ap i Kinn kommune. Resten av valgperioden er det disse tre partiene som skal styre kommunen sammen. Har du innspill til oss håper vi du tar kontakt!
Vi har også en tett dialog med våre folk i fylkestinget og Stortinget – og spesielt stortingsrepresentant Alfred Bjørlo. Ta kontakt med oss om du har innspill, saker eller vil ha oss på besøk.

Vi formar nye Kinn

 • Ja-kommunen Kinn, eit nasjonalt utstillingsvindu for framtidsretta næringspolitikk

  Kinn Venstre har som mål at kommunen skal vere eit nasjonalt utstillingsvidu for ein framtidsretta næringspolitikk: For Venstre sin næringspolitikk. Meiner statlege politikarar alvor med å satse på ”havrommet” og ”det grøne skiftet” er det ingen stad som har betre føresetnader enn Kinn kommune. Mange snakkar om det, her lokalt gjer vi noko med det. Vi viser og vil vise at ”det grøne skiftet” skjer på ein måte som sikrar berekraftig vekst og framtidsretta arbeidsplassar. Vi reiser rundt i heile kommunen og møter bedrifter innan ulike bransjar som alle bidrar til verdiskapinga i Kinn. Vår gruppeleiar Jacob Nødseth er også leiar av kommunen sitt hovudutval for plan, miljø og næring.

 • Ta kontakt med oss!

  Vi er opptatt av å møte folk i vår nye og offensive kommune. Enkeltpersonar, lag og organisasjonar, frivillige, små og store bedrifter: Ta kontakt med oss så kjem vi på besøk.
  Vi er også opptatt av å løfte viktige lokale og regionale saker inn til våre politikarar i Stortinget og i fylkestinget i Vestland.

  E-post: [email protected]
  Telefon: 48013162
  Du finn oss på både Facebook og Instagram, begge stadar under @kinnvenstre

Våre folk

Vivian Norstrand<

Vivian Norstrand

1. vara til Kinn kommunestyre og nestleder i samferdselsutvalget

Bli frivillig

Ønsker du å hjelpe oss i valgkampen? Meld deg som frivillig via dette skjemaet