Til innhold
Foto: Jacob Nødseth

Ein moderne kommune der unge vil bu!

Kinn Venstre

1. januar 2020 ble Flora kommune og Vågsøy kommune til nye Kinn kommune. Kinn Venstre er Venstre sitt lokallag i den fortsatt nye kommunen. Vi er opptatt av å løfte lokale saker som er viktige for folk flest. Vi trenger en kommune som spiller på lag med driftige lokalsamfunn og bedrifter som vil gripe muligheter og skape verdier. Vi vil gjøre våre to “gamle” kommuner til èn enda bedre kommune – og trenger din hjelp for å få det til. Vi ser lyst på fremtiden med en ny og offensiv kommune i et nytt og større fylke, Vestland.

Ved kommunevalget høsten 2023 fikk Kinn Venstre 8,6 % og tre representanter i kommunestyret. Vi er nest største lokallag i Vestland Venstre. Hilmar Eliasson er gruppeleder og Edvard Iversen lokallagsleder.

Jacob Nødseth fra Florø er fylkestingsrepresentant og medlem i formannskapet i Kinn.

Vi formar nye Kinn

 • Ja-kommunen Kinn, eit nasjonalt utstillingsvindu for framtidsretta næringspolitikk

  Kinn Venstre har som mål at kommunen skal vere eit nasjonalt utstillingsvidu for ein framtidsretta næringspolitikk: For Venstre sin næringspolitikk. Meiner statlege politikarar alvor med å satse på ”havrommet” og ”det grøne skiftet” er det ingen stad som har betre føresetnader enn Kinn kommune. Mange snakkar om det, her lokalt gjer vi noko med det. Vi viser og vil vise at ”det grøne skiftet” skjer på ein måte som sikrar berekraftig vekst og framtidsretta arbeidsplassar. Vi reiser rundt i heile kommunen og møter bedrifter innan ulike bransjar som alle bidrar til verdiskapinga i Kinn.

 • Ta kontakt med oss!

  Vi er opptatt av å møte folk i vår nye og offensive kommune. Enkeltpersonar, lag og organisasjonar, frivillige, små og store bedrifter: Ta kontakt med oss så kjem vi på besøk.
  Vi er også opptatt av å løfte viktige lokale og regionale saker inn til våre politikarar i Stortinget og i fylkestinget i Vestland, der vi har Jacob Nødseth som representant.

  Kontakt vår gruppeleiar Hilmar Eliasson:
  Tlf: 966 27 988
  E-post: [email protected]

  Kontakt vår fylkestingsrepresentant Jacob Nødseth:

  E-post: [email protected]
  Telefon: 48013162

  Du finn oss på både Facebook og Instagram, begge stadar under @kinnvenstre

Nyhetssaker

Flere nyheter

Våre folk