Våre folkevalde i Kinn

Kinn Venstre fekk 8,6 % ved kommunevalet i 2019. Hilmar Eliasson er gruppeleiar og lokallagsleiar.

Veljarane valde Jacob Nødseth, Edvard Iversen og Anne Marit Seljeseth som kommunestyrerepresentantar, med følgjende vararepresentantar i rekkefølgje: Hilmar Eliasson, Torstein Hagen, Malvin Horne, Nikolai Valvik, Jan Henrik Nygård, Silje Jansen Nybø

Formannskapet:

Medlem: Jacob Nødseth

1. vara) Anne Marit Seljeseth

2. vara) Edvard Iversen

Oppvekst- og kulturutvalet:

Leiar: Hilmar Eliasson

1. vara) Anne Marit Seljeseth

2. vara) Eskil Smelvær

3. vara) Silje Jansen Nybø

Kontrollutvalet:

Medlem: Marit Grønnevik Stave

Administrasjonsutvalet:

1. vara) Nikolai Valvik

Bordgleder KF:
Styreleder: Jacob Nødseth

Florø Havn KF:
Felles første vara: Malvin Horne

Overtakstnemnd for eigedomsskatt:

Leiar: Lasse Seim

KS sitt fylkesmøte:

Jacob Nødseth er varautsending for Ola Teigen (Ap)

Nordfjord Hamneråd:

Felles første vara: Edvard Iversen

Styret i Fjordane friluftsråd:

Styremedlem: Nikolai Valvik

Har du innspel til Kinn Venstre si kommunestyregruppe? Ta kontakt med gruppeleiar Hilmar Eliasson (bildet nedanfor): 966 27 988 eller e-post: [email protected]

Lurer du på kva saker som kjem opp i dei ulike utvala i Kinn kommune? Møteplan og saker finn du her.