Til innhold

Ingjerd Fjøsne

Ingjerd Fjøsne, Nittedal Venstre

Ingjerd Fjøsne, Nittedal Venstre

Ingjerd Fjøsne er valgt som kommunestyrerepresentant i Nittedal i perioden 2015-2019. Hun er femtekandidat på Venstres valgliste ved kommunevalget i 2019.

Ingjerd er medlem i hovedutvalg for helse og velferd.

Ingjerd er nestleder i Nittedal Venstres styre.

Ingjerd Fjøsne bor på Rotnes, og er pensjonist. Hun har tidligere jobbet i Telenor.