Til innhold

Ingjerd Thon Hagaseth

Ingjerd Thon Hagaseth

Ingjerd har vært vara på Stortinget for Oppland Venstre fra 2013-2019. Hun er humanist, bosatt i Valdres og har lang fartstid i politikken i Oppland, blant annet som varaordfører i Etnedal. Ingjerd er utdannet realist, pedagog og samfunnsviter og mye erfaring som med undervisning og ledelse i alle skoleslag fra grunnskole til høgskole. Ledelse, innovasjon og entreprenørskap opptar Ingjerd som har mange års ledererfaring fra både privat og offentlig sektor. I tillegg har hun vært reiselivssjef og drevet sin egen konsulentvirksomhet med oppdrag innen reiselivsutvikling, mentoring og bedriftsutvikling. Ingjerd jobber i dag med innovasjon, forskning og utdanning gjennom rollen som «koblingsboks» mellom Høgskolen i Innlandet, NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Les mer her.

«Jeg ble med i Venstre for over 30 år siden», sier Ingjerd. «Miljø og framtid har alltid vært viktig for meg. Venstre har vært framsynt og hatt god miljøpolitikk lenge før det ble «in» å være et grønt parti. En god skole- og utdanningspolitikk er viktig for meg. Det er viktig at ungene får en god start i barnehagene, det er viktig at ungdommen vår får gode læringsmiljøer og settes i stand til å være både arbeidstakere, gründere og arbeidsgivere. Jeg har jobbet mye med entreprenørskap i skolen og har tro på en prakademisk tilnærming til læring – i de fleste fag – også i høgskoler og universitet. Samhandlingen mellom næringsliv, samfunnsliv og skole er avgjørende. I arbeidet med studentbedrifter og småbedrifter, i tillegg til egne erfaringer, ser jeg at vi fremdeles har mye ugjort for å bedre hverdagen for gründere. Det vil jeg gjerne være med å bidra til!»