Vekst med Hadelandshagen

Foto: Maria Thon Steinset

Venstre vil legge til rette for vekst i næringslivet på Hadeland. Gode vilkår for gründere bidrar til å gjøre Gran kommune til et attraktivt sted å flytte til, sier førstekandidaten til Gran Venstre Tone Elisabeth Andersen. Hun får støtte av Ingjerd Thon Hagaseth, andrekandidat til Fylkestinget, som mener næringshagene har en sentral rolle i dette arbeidet i hele Innlandet.

Vi ønsker å fortsette satsingen på Hadelandshagen, både fra kommunen og fylkeskommunen, og mener dette er et viktig bidrag for å støtte gründere og småbedrifter på Hadeland. Næringshagene er et utviklingsmiljø der talenter, idéer og prosjekter møtes og Hadelandshagen er et godt verktøy for å skape vekst og innovasjon i hele regionen.

For å skape vekst og utvikling i Gran og på Hadeland må vi ha kraft i arbeidet med å skape verdier lokalt. Vi trenger gründere og næringsliv som både vil og kan. Hadelandshagen bidrar til å skape den tryggheten og den entreprenørskapskulturen som skal til for å få flere til å tørre å ta sats og skape nye arbeidsplasser i Gran og på Hadeland.

Levedyktige bedrifter trenger samarbeidspartnere, leverandører og kunder. Hadelandshagen sørger for kompetansepåfyll, møteplasser og bidrar til å styrke samarbeid og koordinering på tvers av næringsområdene, og er en etablert møteplass for næringsliv og det offentlige. Dette legger grunnlaget for vekst og utvikling i eksisterende bedrifter på Hadeland.

Å satse på næringsliv og Hadelandshagen er å være på lag med framtida. Det er god distriktspolitikk og et godt bidrag til befolkningsvekst og utvikling av lokalsamfunnet i Gran og på hele Hadeland.