Til innhold

Ingvill Harbak

Bolyst er viktig. Det må være nok boliger i hele kommunen, også i utkantene. Skole, sikker skolevei, gode helse-og omsorgstjenester er miner hjertesaker.