Til innhold

Irene Seim

Eg er 50 år gamal, har tre born og bur i Bakkane på Hauge i Bremanger.

Eg brenn for:

  • Oppretthalde eit aktivt legesenter i ytre, då vi ser kor viktig det er å kome til rask behandling ved ulukker eller akutt sjukdom.
  • Tomme hus bør vere aktuelle for evt. tilflyttande, samt byggje nye leiligheter.
  • Viktig å ha eit godt og fysisk aktiv miljø for born/ unge/ eldre.
  • Betre ferjetilbod, der ein har fleire nattavgangar (spesielt i helgar).