Til innhold

Jan Erik Disen

Jan Erik Disen kjøpte gårdsbruk på Engeløya og flyttet til Steigen for 20 år siden. Han er gift med Vivian, og har tre gutter i tenåra. I dag er hovedbeskjeftigelsen sauebonde, men han har også erfaring som tømrer, trebåtbygger og lærer. Jan Erik har tidligere sittet en periode i kommunestyret for Venstre, og ledet kontrollutvalget. I 2023 er han Steigen Venstres 5. kandidat.

Jan Erik brenner for mange saker, han ønsker et landbruk som er mulig å leve av, sterke og levedyktige bygdesamfunn og langsiktig og ansvarlig økonomistyring i en kommune som leverer gode tjenester til innbyggerne.