Til innhold
Lagbilde av Steigen Venstre
Foto: Steigen Venstre

Vi tar Steigen fremover.

Steigen Venstre - tar Steigen framover.

Vi i Steigen Venstre jobber for at det skal være attraktivt og trygt å satse på en framtid i Steigen. Steigen skal være et grønt og raust samfunn, med gode skoler, sterkt næringsliv og et rikt kulturliv. Sammen vil vi ta Steigen framover og håper på din stemme ved valget 2023.

Våre hovedsaker

 • Motiverte og glade lærere og elever

  Steigen Venstre vil ha ambisiøse mål for Steigenskolen. Vi må ta vare på de flotte lærerne vi har, og jobbe knallhardt og langsiktig for å rekruttere lærere og skoleledere. Venstre mener at dagens
  grendeskoler er avgjørende for tilflytting og trivsel i våre lokalsamfunn.

 • Billigere og bedre kollektivtilbud

  Steigen Venstre vil arbeide for kutt i hurtigbåtprisene med 50%. Vi ønsker større frekvens på buss, spesielt tilpasset ungdommens møteplasser.

 • Lokalt vern av lokal natur

  Steigen Venstre vil beholde attraktive friluftsområder og urørt natur for all fremtid. Dette medfører at vi må sette av viktige frilufts- og naturområder i kommunens planer.

 • En næringsvennlig kommune

  Steigen Venstre vil ha en serviceinnstilt kommune som hjelper fram våre etablerte bedrifter, og de som vil skape nye arbeidsplasser. Vi må tørre og investere i god og varig infrastruktur.

Våre folk