Til innhold

Jan Inge Rødahl

Jeg er selvsagt opptatt av skolestruktur, og mener i likhet med Venstre at vi må ha en fremtidsrettet skolestruktur med ungdomskoler på Gruben, Mo og Ytteren, og barneskole på Alteren.

Jeg har selv stor familie og setter familien høyest. Jeg har vokst opp med naturen svært nært og synes det er viktig å forvalte naturressursene slik at barna mine og deres barn etc kan gå oppleve den fantastiske naturen som vi har.

Jeg synes også vi må prioritere bøndene og sette mer pris på den jobben de gjør. Jeg mener vi burde øke lønningene til de som har minst og bremse lønningene til de som har mest, for å unngå at de sosiale forskjellene blir større.