Til innhold

Jon Frogner

Jon Frogner

Folketallsvekst, for å sikre levande bygder og nærleik til kommunale tenester. Med eit grønt hjarte.

Etter å ha vakse opp i Asker, og budd i Oslo-området heile livet, flytta eg med familien til Ervika på Stadlandet i 2010. Bur her med kona, Helle, og fire born. Eg driv eit kommunikasjonsselskap, Maskinen, saman med tre kollegaer i Oslo. Eg jobbar mykje over internett heimefrå. Vi er friluftsfolk som bur på Stad fordi det er ein fantastisk plass å leve – med berre hav og fjell på alle kantar. Eg set også pris på mange store og små kulturopplevingar i heile Nordfjord.

Det er ei stor politisk oppgåve å sikre framtida i bygdene. Det bør bli mykje enklare å etablere seg her med arbeid og ein stad å bu, for dei mange som ønsker det. Eg er med i politikken for å gje fleire gleda av eit moderne liv på bygda, og for gjennomføre grøne og betre løysingar.

Eg melde meg inn i Venstre i 2017, fordi det er eit miljøparti med høg truverde, og evne til samarbeid. Etter mitt syn står Venstre for det beste frå høgre og venstresida i politikken; fridom for den einskilde og ansvar for kvarandre. Mangfald, toleranse og spreiding av makt. Dei som treng hjelp og omsorg skal få det. Og verda treng demokratiske overnasjonale samarbeid for å løyse felles utfordringar, ikkje i staden for lokal og nasjonal politikk, men i tillegg til.

Folketallsvekst er jobb nummer ein for å sikre gode offentlige tenester og ein sunn økonomi i heile Stad kommune. Eg er overbevist om at Stad Venstre sin ordførarkandidat, Alfred Bjørlo, er best skikka for dette oppdraget. Han har eit ekte miljøengasjement, og har allereie utretta mykje det står respekt av som ordførar i Eid gjennom 8 år.