Til innhold

Jon Gunnes

Det er bare Venstre som har en sann liberal politikk

Det var barnehagespørsmål som førte til innmelding i Venstre og politisk engasjement. Jon var engasjert i interesseorganisasjonen “Foreldre for barnehager” og forsto snart at hvis man skal få gjennomslag for ideer, så må man være på den politiske arena. Dette resulterte i at den første friluftsbarnehagen i Norge ble etablert i Trondheim i 1991, og etter det ble Jon politisk aktiv.

Det er bare Venstre som har en sann liberal politikk og derfor ble dette partiet Jons valg. Venstre er godt forankret i sentrum og har et brennende engasjement for enkeltmennesket.

Om Jon
Jon er 64 år og er bosatt på Bakklandet i Trondheim sammen med sin kone. Han har tre barn og ett barnebarn. Han er utdannet ingeniør og sitter på stortinget som representant for Trøndelags sørlige valgdistrikt, og er andre nestleder i transport og kommunikasjonskomiteen. I arbeidslivet har det vært vannkraften og energi- og databransjen som har vært hans levebrød i 28 år. Engasjementet i nærmiljøet er stort. Jon er tidligere leder av et av landets største idrettslag, Byåsen IL. Jon stiller ofte opp som speaker både på fotballkamper og i langrenn.

Jon elsker Trøndelag og vil blant annet bidra til:

  • Flytog til Værnes og storsatsing på jernbane
  • Styrking av all kollektivtransport i hele fylket
  • Gratis barnehage for familier med lav inntekt
  • Gratis SFO til alle
  • Bedre betingelser for gründere

Pressefoto fra Flickr

Jon Gunnes