Til innhold

Julia Anh Thu Ølmheim

Julia Anh Thu Ølmheim er blid, engasjert og døv. Hun vokste opp i Oslo. Hun er utdannet sosialarbeider. Til daglig jobber hun som spesialkonsulent i Oslo kommune.

Folk først i grønn by

Å sikre gode oppvekstvilkår er avgjørende for menneskets og samfunnets framtid. Derfor er det viktig å ivareta alle og alt som bidrar til gode oppvekstvilkår. Det gjelder familien, lærerne, frivillige, andre viktige aktører og miljøvennlige tiltak. God oppfølging og gode tiltak fra det offentlige for å styrke familier som finner det utfordrende å skape gode oppvekstvilkår, er noe Venstre vil arbeide for. Ved å ta vår del av ansvaret for globale miljøproblemer gjennom miljøvennlige tiltak, bidrar vi til et bedre bomiljø for alle.