Til innhold

Karen-Birte Bjørlykke

Karen-Birte Bjørlykke

Født 1987 i Bjørlykka på Eidså. Ho har sambuer og stiftet familie i Syvde.

Jobber som geriatrisk sjukepleiar ved Vanylven helse og omsorgssenter.

At born og unge har like oppvekstvilkår uavhengig av kvar i kommuna ein bur – difor vil ho jobbe for oppgradering av Myklebust skule, for å komme på nivå med Fiskå og Åheim sine skular. – Auke budsjettet til den kommunale eldreomsorga, slik at ein kanskje kan auke grunnbemanninga og dermed yte enda betre tenester samstundes som ein tek i vare dei tilsette. Framtida for Vanylven avheng av at vi klarer å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. Dette må vi jobbe med!