Til innhold

Karin Marie Sættem

Karin Marie Sættem (60 år) er vår 3. kandidat. Hun er fra Hemne, er utdannet førskolelærer og jobber som lærer ved Sodin skole. Hun har også jobbet i barnehage.

Karin Marie er leder i Heim Venstre og mangeårig medlem i Venstre. Hun møtte, en periode, som vara i helse- og sosialstyret i Hemne.
"Jeg er opptatt av distriktspolitikk, natur- og miljøvern og barns oppvekstvilkår. Jeg vil jobbe for at det skal være godt å bo og leve i hele Heim kommune.