Til innhold

Karine Hauan

Jeg er småbarnsmor og har bodd i Longyearbyen i 6 år. Jeg er opptatt av at Longyearbyen skal være en inkluderende, trivelig og ren by å bo i for alle. Gode oppvekstsvilkår og bra fritidstilbud for barn og unge er også viktig!

Eller jobber jeg med miljø og renovasjon i Longyearbyen lokalstyre, og er deltidsansatt i brannvesenet.