Til innhold

Kjellaug Dagrun Austheim

Flere varme hender i pleie og omsorg. Ei hand å holde i. Et verdig liv for alle innbyggere. God bemanning i skoler og barnehager. Nulltoleranse for mobbing.