Til innhold

Kristine Iversen

Eldrehjemmene trenger stabil bemanning som beboerene kan stole på og føle seg trygge rundt.

Kristine er 22 år, oppvokst i Steigen, og kommer fra Brennvika. Hun er Steigen Venstres 6. kandidat ved lokalvalget 2023. Etter noen år med studier i Bodø og Notodden har hun nå flyttet tilbake til Steigen. I dag jobber hun som kantine -og renholdsansvarlig i AquaGen i Bogsjyen, og tar matte som privatist på siden.

Kristine er spesielt opptatt av to saker:

Eldreomsorg:

– Det er helt vitalt at de som har behov for hjemmehjelp eller er beboer på eldrehjem får den oppmerksomheten, pleien og ikke minst selskapet man trenger for å kunne leve et verdig liv når man ikke lenger klarer å ta like mye vare på seg selv. Det krever ikke bare gode, kompetente pleiere med god kommunikasjonsevne, men også at vi har nok ansatte som har tid til å slå av en prat og bli ordentlig kjent med brukerne, slik at de føler seg sett og hørt. Underbemanningen på eldrehjem og i hjemmetjenesten er et stort problem. Eldre som trenger ekstra omsorg i hjemmet i dag får stort sett kun det absolutt nødvendige.

Miljø og klima

– Det vil uunngåelig komme negative konsekvenser for både dyreliv, samfunn og næringsliv om vi fortsetter med en skjødesløs holdning ovenfor den uerstattelige naturen rundt oss. Vi må finne holdbare og akseptable løsninger til klimakrisen som fungerer for både husstand og næringsliv. Det er viktig at bedrifter får mulighet og hjelp til å vokse, men at det legges til rette for at dette kan skje på en forsvarlig måte ovenfor klima og natur.