Til innhold

Lars Ove Seljebø

Alder: 44 år
Bor: Bogneset
Yrke: Key Account Manager
6. vara til bystyret

Hva Lars Ove er opptatt av:
Klima og miljø, barn og unges oppvekstvilkår og god samferdsel for myke trafikkanter.