Til innhold

Leif Roberg

Jeg har et bredt politisk engasjement, men er særlig opptatt av å skape gode lokalmiljø for alle

Leif Roberg er utdannet organisasjonspsykolog fra San Jose State University i California. Han har tidligere jobbet som bedriftsrådgiver i Accenture, men jobber nå med personal- og organisasjonsutvikling (HR) i barnehagestiftelsen Kanvas. Leif har vokst opp i Montreal, Tønsberg og Hurdal, og har bodd i Oslo siden han flyttet hjemmefra – med noen lengre studieopphold i utlandet.

Gode lokalmiljø

Vi politikere må bidra til at hver enkelt gis mulighet til å skape sitt gode liv. Det gode livet skapes av frie mennesker som tar egne valg og som får mulighet til å bruke sine evner til beste for seg og fellesskapet. Vi må derfor skape arenaer hvor hver enkelt får utvikle og dyrke sine evner i et lokalmiljø der vi alle kan trives.