Til innhold

Lena M. Landsverk Sande

Presentasjonsbilde

Lena Landsverk Sande på nytt vår ordførarkandidat, og ho har no tent Vanylven i fire år som ordførar. Ho har ynskje om å bidra vidare, for å skape vekst og ny utvikling i kommunen vår. Ho stiller samtidig som fylkestingskandidat, på 4. plass, og vil gjerne bidra i fylkestinget, slik at vi der har ein lokal representant til å kjempe fram dei sakene som er viktige for oss som bur i Vanylven, på Sunnmøre og i Møre og Romsdal. Den viktigaste saka vanylvingane treng politisk trykk på no er Rovdefjordsambandet, som ho vil ha igongsett, og realisert. Men vi har også andre viktige saker, med avgjerdsmynde i fylkeskommunen, så vi treng så absolutt ein vanylvskandidat inne, som vi veit engasjerer seg for Vanylven, og vekst på søre Sunnmøre.

Lena har til saman 12 år bak seg i ulike politiske verv. Ho har brei erfaring innan kommunal drift; som lærar, serviceleiar, stabsleiar og rektor. Ho er glad for å ha fått lov til å prøve seg i mange ulike roller. Kvar nye problemstilling har ført til ny læring, som er god ballast i møte med nye menneske og nye utfordringar.

Politisk brenn Lena for menneska – frå dei minste borna, til dei pleietrengande eldre. Aller nærast hjartet ligg skulen. Ho framhevar at ressursen som ligg i einskiltmennesket er umåteleg stor. Ho står fast på at alle kan bidra med noko, og at vi alle treng å bli sett – og verdsett – som det mennesket vi er. Sjølv om dei fleste av oss heldigvis har det godt, må vi prioritere å hjelpe dei som treng litt støtte på vegen, og gjere vårt beste for å bidra til eit godt liv for alle. Vi må hegne om den fridomen og verdigheita det gir å kunne gjere eigne val i eige liv. Ingen klarar alt, men alle kan bidra med noko. Totalt sett vil vi kunne dra eit tyngre lass om alle tek i litt.

Lena arbeider best saman med andre, og er innstilt på å tenkje breitt i høve samarbeid. Det er saman vi finn dei beste løysingane, noko vi ta med oss i ei tid vi veit byr på store utfordringar i fylket vårt.

Vel du Venstre si liste valet i år gir du Lena ein sjanse til å få bidra for Vanylven. Ho lovar å stå på, undersøke breitt og ta andre med på råd. Heile vegen med fokus på det beste for våre innbyggarar.

Di stemme tel! Stem Venstre!