Til innhold

Lene Røkke Mathisen

Lene er 42 år og bor på Vibrandsøy sammen med mann og to gutter på 1 og 4 år. Hun vokste opp på Avaldsnes på Karmøy. Lene har siden studietiden flytta og reist mye, men har de siste 8 årene bodd og arbeidet i Haugesund. Hun arbeider i dag som miljøvernrådgiver i Haugesund Kommune. Lene er i perioden 2023-2027 nestleder i utvalg for kultur, idrett og frivilighet.

Hvorfor meldte du deg inn i Venstre?

«Jeg hadde et sterkt ønske om å bidra til en bedre by da eg flyttet hjem, at det ble politikken er litt tilfeldig. Men det er ikke tilfeldig at det ble Venstre! Fant igjen mange av mine hjertesaker der. Tiltro til mennesker og at dersom forutsetningene ligger til rette vil folk ta de riktige valgene for seg og samfunnet.»

Hva er dine hjertesaker?

«En by med rom for nye tanker når det gjelder utvikling og ivaretakelse av vår historie og lokalkultur. Redusere klimagassutslipp gjennom gjenbruk og transformasjon av bygg og områder. Stoppe nedbygging av ubebygd natur og satse på et vitalt sentrum der bilbruk er redusert til et minimum.»