Til innhold

Lise Lothe

Jeg brenner for den enkeltes rett til, og eget ansvar for, optimal helse gjennom hele livet.

Perioden 2016-2019 Var Lise vår 6. vara til kommunestyret, og sitter som nestleder i helse- og omsorgsutvalget. Hun har en doktorgrad i nevrofysiologi, mastergrad i kiropraktikk og en bachelorgrad i natural sciences. Dette gjør henne til en meget dyktig kiropraktor ved Aktiv Helse i Fokus i Grimstad. Hun sitter også som dekan for “European Academy of Chiropractic”, som har ansvar for utdanning og forskning i den Europeiske Kiropraktorunionen.

Hun er også bevandret i faglige utvalg og komiteer nasjonalt, og hun var blant annet leder for den tverrfaglige “Norsk forening for Ryggforskning” 2008-2011. Hun er også leder for Human-Etisk forbund i Grimstad. Lise er for øvrig også en ivrig master-svømmer, og en dyktig trener for Friskis og Svettis.

Hjertesaker

Politisk vil Lise jobbe for mer forskning i førstelinjetjenesten der hvor pasienten og brukerne befinner seg i vår kommune. Kvalitetssikring av helsetjenestene i kommunen er også viktig for Lise: -Slik at skattepengene våre brukes på kostnadseffektive tilbud med dokumentert effekt.

Hun vet hvor viktig fysisk aktivitet er for god livskvalitet og helse. Dette gjør at hun brenner for den enkeltes rett til – og eget ansvar for – optimal helse gjennom hele livet. “Den som ikke har tid til fysisk aktivitet må belage seg på å sette av tid til sykdom senere”, mener Lise Lothe.

Et slikt engasjement for fysisk aktivitet og helse er vi heldige som har med oss i Grimstad Venstre, og kommer godt til nytte i helse- og omsorgsutvalget i kommunen vår.