Til innhold

Marthe Strickert

Marthe Strickert

Marthe Strickert er lokallagsleder. Hun er 2. vara til bystyret i Trondheim, 1. vara til kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen, 1. vara til oppvekstkomiteen og 3. vara til areal- og samferdselskomiteen.

Hun var fylkesleder for Sør-Trøndelag Venstre fra 2016-2018, og ble i forbindelse med fylkessammenslåingen den siste fylkeslederen i Sør-Trøndelag Venstre. Hun er nå organisatorisk nestleder i Trøndelag Venstre. Hun er i tillegg leder av Trøndelag Venstrekvinnelag, og sitter i styret til Norges Venstrekvinnelag.