Til innhold

Merete Gjør Berg

Jeg er avdelingsleder IT Integrasjon av yrke.

Hvis jeg blir valgt inn i kommunestyret ønsker jeg å arbeide særlig med byutvikling og trasévalg for jernbane. Dobbeltsporet bør gå i østlig trasé når den kommer.

Jeg er også opptatt av digitalisering, landbruk og demokratisering.