Til innhold

Mirjam Engelsjord

Mer frihet og mer ansvar

Bosted: Stange

Yrke: Selvstendig næringsdrivende, student
Når og hvordan ble du aktiv i politikken?

Jeg ble aktiv i politikken i 1999 da jeg bodde på Røros og ville bidra til å få full barnehagedekning og bedre skole. Venstre var og er mitt soleklare valg og jeg kom inn i kommunestyret ved valget det året. Jeg har engasjert meg i Stangepolitikken siden jeg flyttet til kommunen i 2000 og har to perioder bak meg i kommunestyret og en periode i Fylkestinget.

Hva er spesielt med Venstre?

Venstre kombinerer miljø- og næringspolitikk, og det gir den beste politikken for grønn vekst i Innlandet. Engasjementet for skole sitter i ryggmargen på Venstrefolk og partiet kalles ofte lærerpartiet. Innen velferd har Venstre fokus på de som trenger det mest.

Hva er dine hjertesaker?

Mine hjertesaker er å legge til rette for næringsutvikling og grønn vekst i hele fylket og fortsette engasjementet for en bedre skole i Innlandet.

Hvorfor er Venstre viktig for Innlandet?

Venstre vil ha et Innlandet preget av åpenhet og medvirkning, der alle innbyggere har medvirkning og innflytelse på utviklingen av lokalsamfunn og fylket. Venstre vil jobbe for at Innlandet får en sentral rolle i den grønne veksten i Norge.