Til innhold

Monica Rishaug

Jeg ønsker et egnet samfunnslokale
i Julsundet som
en møteplass for
kulturaktiviteter på tvers av
aldersgrupper.
Her kan vi også etablere
egen utstyrssentral for lån
av fritidsutstyr.