Til innhold

Niklas Cederby

Niklas Cederby (40)
Jeg er opprinnelig fra Enköping i Sverige, men har bodd i Horten siden 2002. Jeg har en master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i offentlig styring og ledelse. Jeg er gift og har to barn på 12 og 14 år. Til daglig jobber jeg som strategisk samferdselsrådgiver i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Det innebærer å jobbe tett med politisk ledelse i fylkeskommunen og bistå i det politiske arbeidet med næringsliv, kommuner, departement og stortingspolitikere. Jeg har vært folkevalgt siden 2015, og sitter i dag i kommunestyret og formannskapet.

Dette engasjerer meg:

Vern og vekst skaper attraktivitet
Jeg vil få til balansen mellom vekst og vern på en god måte. Jeg vil verne om Hortensmarka, og beholde dagens markagrense som har ligget så å si urørt siden 1991. Det betyr at jeg ikke vil åpne for bolig- eller næringsutvikling i marka. Jeg mener vi må bruke mulighetene som ligger i bedre og større utnytting av allerede etablerte arealer. Vi skal fortette i sentrumsområder der det er mulig både å bygge høyere og å bygge ned grå arealer, som for eksempel parkeringsplasser. Balansen mellom vern og vekst er det som tar Horten framover.

Gode barnehager og skoler skaper attraktivitet
Jeg vil gjøre Horten attraktivt for barnefamilier, sånn at flere unge, yrkesaktive mennesker flytter til Horten. Vi trenger befolkningsvekst i Horten for å sikre at alle innbyggere også i fremtiden kan få gode kommunale tjenester. Gode barnehager og skoler påvirker kommunens attraktivitet, og en viktig faktor når barnefamilier vurderer å flytte til Horten. Jeg mener dagens skolestruktur er god med høy kvalitet i hortensskolen, samtidig som de myke verdiene som nærhet, trygghet og tilhørighet ivaretas. Skolen har også en viktig funksjon som møteplass utenom skoletid for sosialisering, lek og moro, og for meg er direkte nærhet til skolen viktig. Jeg vil beholde og videreutvikle de skolene vi har i dag.

Idrett og frivillighet skaper attraktivitet
Jeg vil at idretten og frivilligheten skal ha gode rammer. Vi har vært igjennom en pandemi som har påvirket oss alle sammen. Møtepunktene vi hadde var begrenset, men vi så hvordan idrett og frivillighet ble en enda viktigere arena for sosialisering og vennskap. I idretten og frivilligheten er alt mulig, og uansett drømmer og ambisjonsnivå passer idrett og frivillighet for de fleste. Det gir oss rom for vennskap, rom for integrering, rom for bedre helse og mye mer. Jeg vil beholde og videreutvikle de tilbudene vi har i dag.