Til innhold

Norvald Gjervik

Hjartesaker:

  • Samferdsle – skule – barnehage
  • Om det vert ein ny storkommune for Askvoll, vil eg også ha med Flora i denne. Dette gjev moglegheiter for nye arbeidsplassar.
  • Vi treng samband over Førdefjorden.
  • Eg vil ha gruvedrift, men avfallet må deponerast på ein forsvarleg måte.