Til innhold

Odd Arne Haugen

Det er viktig med infrastruktur, arbeidsplasser og gode økonomiske rammer for velferd i alle deler av kommunen