Til innhold

Oddvar Hauge

Eg er 59 år gamal, gift med Tove og har tre vaksne born.

Eg bur i Bakkane på Hauge i ytre Bremanger.

Hjertesaker:

  • Sikre nok næringsareal, klart for etablering
  • Støtte og heie på eksisterande bedrifter
  • Attraktive bustadtomter
  • Eit trygt og godt helsetilbod i alle delar av kommunen.
  • Gode kommunikasjonar; veg, ferje og hurtigbåt.