Til innhold

Olav Andreas Sande

Olav Andreas Sande

Født i 2000, er frå Kroken i Almklovdalen, Åheim.

Jobber som vikar i Mowi.

Eg ynskjer meg ein kommune som satsar på lærlingeplassar til ungdomen, og bidreg aktivt til å rekruttere unge inn i arbeidslivet.
Ynskjer at kommunen er ein effektiv pådrivar for å få bygd fleire sentrumsnære og attraktive bueiningar for unge.