Til innhold

Olav Martin Bjørnsen

Olav Martin Bjørnsen

Om meg

51 år. Gift. Bor på Fosser

For tiden langtidssykemeldt.

Hjertesaker

Sosialt ansvar. Jeg er opptatt av at alle skal ha en realistisk mulighet til å leve et verdig liv. Mennesker med avhengighetsproblemer skal møtes med hjelp og respekt. Det skal være rom for alternative boformer for mennesker med alle former for omsorgsbehov, og man skal ha innflytelse over måte og metode for mottak av nødvendig hjelp og omsorg. Mennesker i en sårbar situasjon skal tilbys hjelp og veiledning til å løse sine problemer. Ved å ha et godt og omfattende oppsøkende og forebyggende arbeid for visse typer samfunnsproblemer vil man også kunne øke livskvaliteten for enkeltmennesker samtidig som man reduserer samfunnskostnader.

Samferdsel og stedsutvikling. Det er viktig med et godt utbygd kollektivtilbud for hele kommunen: Det skal ikke være nødvendig å være nødt til å eie en personbil for å bo i Aurskog-Høland kommune. Kostnaden for å benytte kollektivtransport må være konkurransedyktig sammenlignet med bruk av egen bil, og det skal være rimelig for barn og unge å benytte kollektive transporttilbud. Det er viktig å ha et godt nattbusstilbud fra Lillestrøm til Aurskog-Høland kommune i helgene, slik at alle som bor i kommunen vår skal kunne benytte underholdnings- og kulturtilbud i stor-Oslo området og vite at det vil være enkelt og trygt å resie hjem igjen etterpå.

Andre saker. Mer fokus på gjenbruk og sirkulærøkonomi. Enklere og bedre muligheter for pensjonister og uføre til å utnytte sin restarbeidsevne. Jeg mener at det er viktig å handle lokalt for å sikre og styrke lokale arbeidsplasser og med dette ivareta og styrke lokalsamfunnet man er en del av.