Til innhold

Olav Myrseth Oterhals

Jeg ønsker at alle innbyggere
i Aukra kommune skal ha
gode levekår og trivsel.
Jeg vil sørge for at kommunale
boliger og institusjoner
er tilrettelagt og
vedlikeholdt.”

Hjertesaker:
? Fokus på trafikksikkerhet ved farlige kryss og busstopp
? Utbedring av havneområdet for å sikre eksisterende næringsliv og nyetablering ved Nautneset