Til innhold

Ole Andreas Sørli-Sidselssønn

Alder: 30
Bosted: Årnes
Arbeid: Lærer ved Vormsund ungdomsskole

Fra 11. oktober 2023 er jeg gruppeleder og formannskapsmedlem Nes Venstre, og jeg er 1. vara til Akershus fylkesting og utdanningskomitéen. Siden høsten 2020 har jeg vært fast representant i Nes kommunestyre og vara til Formannskapet. Fra 2019 til 2023 satt jeg i hovedutvalget for helse, oppvekst og velferd, og var medlem av SU/SMU ved Framtun skole, og vara til SU/SMU ved Østgård skole.

Fra 2019 til 2024 var jeg styreleder i lokallaget Nes på Romerike Venstre, og var et par år før det styremedlem og kasserer. I 2021 sto jeg på 12. plass Viken Venstres liste til stortingsvalget.

Jeg meldte meg inn i Venstre da jeg gikk andre året på videregående og jeg starta å engasjere meg lokalpolitisk da NSB (Vy) truet med å legge ned Bodung stasjon, da ved å delta i Nes Venstres kampanje med leserinnlegg i 2012. Det kan sies at min politiske nysgjerrighet blei vekket da jeg var elevrådsleder ved Framtun skole i 2005/6.

I 2020 blei jeg utdannet lektor med opprykk, dette i fagene fransk, engelsk, religion og samfunnsfag. Fra høsten 2020 er jeg fast ansatt lærer ved Vormsund ungdomsskole og underviser i faga fransk, engelsk, KRLE, samfunnsfag og innsats for andre. Ved siden av studiene jobbet jeg i perioden 2013-2019 som vikarlærer på Runni ungdomsskole, og som faglærer i fransk, norsk og engelsk 2017-2019.

I lokalidretten har jeg fungert som instruktør, først og fremst i Nes Taekwondo Klubb siden 2012, men også 1,5 år som trener for Nes Turnforening. I 2014 oppretta jeg småbarnspartiet Taekwondo Kids for barn i alderen 4-7 år. I 2018-19 var jeg med som en av initiativtakerne for å blåse nytt liv i Bodding velforening, og jeg har siden 2021 vært aktiv i Elvekongen som styresekretær og matros.