Til innhold

Ole Herman Ludvigsen

Eg bur i Myklebuståsen på Eid, gift med Monica og har ein son. Eg er med som trenar for, G12 fotball. Eg jobbar og har jobba i Nordsjøen i ca. 17 år.
Eg er og har alltid vore engasjert i det som skjer i lokalsamfunnet, og ynskjer aktivitet i heile Stad kommune, både ytre og indre.
Viktige sakar for meg er å beholde, og ikkje minst styrke helsetilbodet ved lokalsjukehuset! Vi må støtte opp om nyetableringar, som igjen støtter arbeidsplassane! Nordfjordbrua må vi byggast. Eg vil jobbe for at vi har gode oppvekstvilkår for barn og unge, t.d.innanfor skuleverket og i idretten. Vi treng ei god og verdig eldreomsorg. Stad kommune må være i stand til å yte rett, og gode tenester til innbyggerane sine.
Eg meiner Venstre er det beste lokalpartiet!
Jon Frogner er ein grei kar og flink type, som vil vere ein god ordførar for Stad kommune.