Til innhold

Ole Nigardsøy

Mine hjartesaker er samferdsel og infrastruktur.

Eg er 55 år gamal, sambuar med Anette Igland og har to born, Ole Kristian 21 og Vebjørn 17.

Eg bur på Hauge i Bremanger.

Venstre jobbar for betre samferdsel og infrastruktur slik at born, unge og næringsverksemder kan bli skapte og verande i bygdene våre.