Til innhold

Ragnhild Saxebøl

Kunnskap er nøkkelen til fremtiden

Ragnhild er fra tidligere Hobøl og er oppvokst på en gård. Hun er utdannet lærer og har en master i Utdanningsledelse. Til daglig arbeider Ragnhild som rektor på en barneskole og er svært opptatt av barn og unges oppvekstsvilkår.

Ragnhild mener at kunnskap er nøkkelen til fremtiden og den overordnede delen i lærerplanen legger til rette for nettopp dette. Ved å utdanne barn med kompetanse om folkehelse og livsmestring, om demokrati og medborgerskap, og om bærekraftig utvikling, får vi nettopp et bærekraftig samfunn i fremtiden. Et bærekraftig samfunn gir alle individer like muligheter. Mulighetene vi skaper i et demokratisk samfunn, gir også et stort ansvar for miljøet rundt oss. FNs bærekraftsmål legger en stor del av grunnlaget for Venstres politikk og som Ragnhild ser på som svært viktig. På fritiden er 4H og jakting en av hovedinteressene. Ragnhild tror på en balansert naturforvaltning som tar vare på alle ledd i en næringskjede. Hjemme hos henne finner du blant annet diverse insektshotell og humlekasser.

Dine hjertesaker

Utdanning, et bærekraftig og demokratisk samfunn, like muligheter til alle og en fornuftig naturforvaltning.