Til innhold

Renate Sofie Eilertsen Løvik

Hjertesaker:
?“Se meg -bry deg❤️
Inkludering og mobbeforebyggende arbeid i barnehage og skole
? Sosiallærere er en viktig ressurs i skolen for å ivareta fokus på psykisk helse og omsorg
?Flere ungdomsarbeidere som også er tilstede på kveldstid der ungdommene er
? Frivillig arbeid: skape gode møteplasser for alle