Til innhold

Renate Sofie Eilertsen Løvik

Barn og unges psykiske helse, sosiale utvikling og trivsel er
viktig. Jeg ønsker å sikre gode tilbud for barn og unge i, der vi
har tilstrekkelig antall trygge og tydelige voksne tilstede.

Hjertesaker:
?“Se meg -bry deg❤️
Inkludering og mobbeforebyggende arbeid i barnehage og skole
? Sosiallærere er en viktig ressurs i skolen for å ivareta fokus på psykisk helse og omsorg
?Flere ungdomsarbeidere som også er tilstede på kveldstid der ungdommene er
? Frivillig arbeid: skape gode møteplasser for alle