Til innhold

Rune Lien

Rune vil kjempe for unges utviklingsmuligheter og en fremtidsrettet næringspolitikk.

Rune Lien

Rune vil kjempe for mangfold i unges utviklingsmuligheter og en fremtidsrettet næringsutvikling.

Rune har vokst opp i Gudbrandsdalen, på Vinstra. Han flyttet til Tvedestrand i 2012, og bor nå på Skuggevik med kone og 2 jenter på snart 9 og 11 år. Rune jobber til daglig som programmerer og har vært med å starte Kidsakoder i Tvedestrand. Rune er fersk i lokalpolitikken.

Hjertesakene til Rune er oppvekst og en fremtidsrettet næringsutvikling. Rune ønsker at dagens unge ser på Tvedestrand som et godt sted å være, et sted der man ønsker at egne barn skal vokse opp og et sted der en føler man har utviklingsmuligeter. Rune brenner for å skape grobunn for nye næringer og at flere skal ønske å starte opp eget firma.