Til innhold

Runolv Stegane

Runolv Stegane har siden 1987 vært kommunestyremedlem for Venstre i Sigdal. Etter at Venstre hadde vært ute av kommunestyret i over 20 år, kom partiet sterkt tilbake og fikk over 10 prosent av stemmene og to representanter i kommunestyrevalget i 1987.

Runolv Stegane har vært Venstres fremste representant i årene etterpå og er nå i gang med sin 8. periode i kommunestyret. Han har tidligere sittet fem perioder i formannskapet (91-99 og 03-15) og har vært leder for både hovedutvalget for oppvekst (95-99) og for kontrollutvalget (99-03). Han var varaordfører 2003-2011.

Ved kommunevalget i 2015 fikk Venstre 22,3 % av stemmene ved kommunevalget og 5 representanter i kommunestyret. Stegane var Venstres ordførerkandidat.

Fylkespolitikk

Stegane har vært medlem av fylkestinget i Buskerud i 12 år, fra 2003-2015. I perioden 2007-2011 var han fylkesvaraordfører.

Yrkesbakgrunn

Runolv Stegane er opprinnelig fra Eikefjord i Flora kommune i Sogn og Fjordane. Han kom til Sigdal som lærervikar i 1972. Etter noen år med vekselvis utdanning/lærervikar, starta han i 1977 egen sportsforretning i Prestfoss. Forretningen ble lagt ned i 1993. Stegane ble samme høst ansatt som reisende organisasjonssekretær i Venstre sentralt, og han har siden januar 1994 vært ansatt i Venstres Hovedorganisasjon i Oslo. Han hadde permisjon 2007-2011 p.g.a. vervet som fylkesvaraordfører. Fra høsten 2011 har han vært ansatt i 1/2 jobb i Venstre sentralt.

Eget firma

Stegane driver også eget firma, Stegane Sport AS, der han selger reiser til store sportsbegivenheter i utlandet.

Sterkt engasjert i frivillig arbeid

Stegane har hatt og har en rekke verv innen idretten. Han er f.t. leder både i Sigdal Friidrettsklubb (har vært leder i to perioder, totalt 27 år) og Buskerud Friidrettskrets (leder siden 2001) og møter sentralt i Norges Friidrettsforbund.

Ny bane, Ungdomsmesterskap og jr. NM til Sigdal

Stegane var en sterk pådriver for å få bygd en topp, moderne friidrettsarena i Prestfoss. Banen stod ferdig høsten 2007. I 2008 var han leder for et svært vellykka UM (NM for ungdom) Arrangementet som hadde over 700 deltakere, satte Sigdal på kartet på en svært positiv måte.

Fem år etter, i 2012, hadde Stegane hovedansvaret for NM i friidrett for junior. Dette ble et nytt suksessarrangement med svært positiv omtale av Sigdal.