Til innhold

Siv Langøen Rotevatn

Siv Langøen Rotevatn

Utvikle området vi bur i til attraktive bu og arbeidsområder.

Eg 65 år, jobbar som fysioterapeut i Eid kommune. Gift, 3 vaksne barn. Oppvaksen i Rogaland, men har budd over 30 år på Nordfjordeid

Har tidlegare vore med i kommunal og fylkespolitikk; 16 år i kommunestyret og 4 år på fylkestinget

Viktige saker for meg: Utvikle området vi bur i til attraktive bu og arbeidsområder, jobbe for ei offensiv, smart og framtidsretta utvikling i høve til næringsliv og offentlege tenester, miljøvern og naturvern og kultur

Venstre er mitt parti fordi det er eit sentrumsparti som er oppteken av ein balansert politikk både lokalt og sentralt. Partiet har lange tradisjonar for å vere nytenkjande og offensive, oppteken av skule, gründerar, kultur og ikkje minst miljø/ naturvern.