Til innhold

Sofie Stormo

Sofie er 32 år, oppvokst på sørlandet og i dag etablert på Myrmoen med mann og to gutter. Sofies hjertesak er et godt barnehage- og skoletilbud for alle, og hun ønsker blant annet å jobbe for et enda bedre tilbud om svømmeopplæring for alle barn i kommunen. Sofie er aktiv i ulike lag og foreninger i kommunen, blant annet Hoensvannshotellets Venner og Røren Grendeutvalg.