Til innhold

Solveig Andersen

Født 1955 på Rovde.

Busett på Eidså.

Solveig er oppteken av helse og omsorg, miljø og oppvekstsvilkår for barn og unge.

Ho er aktiv engasjert i frivillig arbeid, og er pensjonist. Har i mange år vore med i Røde Kors si besøksteneste. Ho har evna til å sjå sine medmenneske, er raus og full av hjartevarme i møte med mennesker.