Til innhold

Ståle Solberg

Løsningen for hvordan vi skal løse våre samfunnsutfordringer er ikke et spørsmål om enten det offentlige eller det private, men både det offentlige og det private

Mine hjertesaker

Satse både på det offentlige og det private!

Ståle mener at det offentlige må ta bedre vare på og ruste opp skolebygg og andre offentlige bygg samtidig som han mener at det må åpnes opp, når nødvendig, for private/sosiale entreprenører innen eldreomsorg, skole og barnehage.

Vi oppnår et bedre samfunn når det offentlige og det private samarbeider.

Det er ikke et spørsmål om enten det offentlige eller det private, men både det offentlige og det private når det gjelder hvordan vi som samfunn skal løse våre utfordringer og bedre samfunnet.