Til innhold

Stian Enstrøm Moldskred

Stian Enstrøm Moldskred (27 år)
Markedskoordinator og Karriereveileder hos Ifront Karriere. Studert Dataingeniør – Cybersikkerhet ved USN på Bakkenteigen. Tidligere fullført bachelor i Prosjektledelse kunst og kreativ næring ved Høyskolen Kristiania i Oslo. Bosatt på Nykirke og oppvokst på Falkensten i Horten. Videre følger mine tre nåværende hjertesaker:

En levende by med muligheter for alle

Ett av mine aller største overordnede visjoner med Horten er å sikre at alle innbyggere trives med sine liv og har mulighetene til å drive med akkurat det de ønsker, enten det er i arbeid eller på fritiden.

Jeg har selv drevet med dans i denne byen siden jeg var 11 år, og føler meg svært privilegert og stolt over å ha en slik fritidsaktivitet som jeg trives så sterkt med. Dette er med på å forbedre psykisk helse, og enkelt og greit, gi et formål med livet. Derfor vil jeg jobbe for at absolutt alle skal ha muligheten til å delta i fritidsaktivitet, og at det finnes et tilbud innen ethvert område.

Sikre Horten som et av landets triveligste studieplasser

SHoT-undersøkelsen fra 2022 viser at Sørøst-Norge ligger helt i bunnsjiktet angående studentenes tilfredshet med studieområdet sitt. Den viser også at studenter i Horten spesifikt har lav trivselsrate sammenlignet med andre studentbyer i nærområdet.

Jeg ønsker å legge mer trykk på et større samarbeid mellom Horten kommune og Universitetet i Sørøst-Norge, ved å sørge for et bedre boligtilbud for studenter, markedsføre kulturtilbud direkte mot studenter, utvide utelivstilbudet, kollektivtilbudet og ikke minst lytte til studentene for å sørge for et mer bærekraftig studentmiljø.

Bærekraftig eldreomsorg

Hva er egentlig bærekraftig eldreomsorg? Finnes det i det hele tatt? Ja, det har jeg stor tro på at eksisterer. Det handler helt enkelt om å tilby en høy kvalitet på omsorg for eldre samtidig som man tar hensyn til sosiale og økonomiske faktorer. Her følger mine hovedforslag til hvordan man kan oppnå dette:

Øke samfunnsdeltakelse: Eldreomsorg bør fokusere på å øke samfunnsdeltakelse blant eldre. Dette kan oppnås ved å tilby kulturelle og sosiale aktiviteter, frivillig arbeid og andre muligheter for eldre til å delta i samfunnet.

Tilby individuell omsorg: Eldreomsorg bør tilpasses den enkeltes behov og ønsker. Dette kan oppnås ved å gi eldre valgmuligheter, slik at de kan ta egne beslutninger om sin omsorg.

Øke tilgjengeligheten til omsorg: Eldreomsorg bør være tilgjengelig for alle som trenger det, uavhengig av økonomi eller bosted. Dette kan oppnås ved å utvikle en helhetlig omsorgstjeneste, med ulike omsorgstilbud som er tilgjengelig for eldre uavhengig av bosted og økonomisk situasjon.

Utvikle teknologi og innovasjon: Teknologi kan brukes til å forbedre eldreomsorgen og gjøre den mer bærekraftig. Dette kan oppnås ved å investere i teknologi som kan overvåke eldre, gi økt trygghet og bedre kommunikasjon mellom eldre, omsorgspersonell og leger.