Til innhold

Stian Tangen

  • Jeg er opptatt av at det bør etableres et idretts- og fritidssenter sentralt i kommunen.
  • Jeg håper også vi kan få utviklet en turapp for kommunens innbyggere og turister.
  • Jeg mener det bør etableres et amfi på Langesundstangen med fokus på 2. verdenskrig og den spesielle naturen vi forvalter i området.